Ubezpieczenie na życie

Rodzaje ubezpieczenia

Ten aspekt jest w rzeczywistości prosty, a uzyskując niezależną poradę finansową będziesz w stanie wybrać rodzaj potrzebnej Ci ochrony po bardzo konkurencyjnej cenie.

  • wybierz właściwą wysokość ubezpieczenia
  • potrzebny Ci właściwy produkt i okres (w latach)
  • uzyskaj konkurencyjną ofertę dostosowaną do swej bieżącej sytuacji
  • wyświetl przegląd opcji już teraz

Wykupując polisę na życie możesz zdecydować, czy ma ona objąć ochroną jedną osobę, czy też więcej. Zrobisz to określając polisę następująco:

Pojedyncza polisa na życie [Single Life]

Ubezpieczasz życie tylko jednej osoby

Wspólna polisa na życie [Joint Life]

Ubezpieczasz życie wszystkich osób wymienionych w polisie, ale wypłata ubezpieczenia nastąpi tylko w stosunku do jednego z ubezpieczonych wskazanych w polisie, pierwszego mającego prawo wystąpić z roszczeniem w myśl postanowień polisy.

Podwójna polisa na życie [Dual Life]

Ubezpieczasz życie wszystkich osób wymienionych w polisie, a wypłata ubezpieczenia zeń nastąpi w stosunku do wszystkich ubezpieczonych wskazanych w polisie, nawet jeśli wcześniej dokonana została wypłata na innego ubezpieczonego wymienionego w polisie.

Za pośrednictwem Finance First można uzyskać pełną gamę produktów ubezpieczenia na życie, a wyżej wskazane rodzaje to główne typy produktów wybierane przez naszych klientów lub przez nich poszukiwane. W każdym przypadku musisz w pełni zrozumieć warunki ubezpieczenia, aby mieć pewność, że produkt, który wykupujesz, spełnia Twoje potrzeby, a Twój doradca przeprowadzi Cię przez ten proces.

Terminowe Ubezpieczenie na Zabezpieczenie Hipoteki można opisać najlepiej jako ubezpieczenie na życie wymagane / akceptowane przez kredytodawcę jako zabezpieczenie kredytu udzielanego kredytobiorcy. Najtańszą postacią ubezpieczenia na życie służącego zabezpieczeniu kredytu jest ubezpieczenie terminowe z malejącą sumą ubezpieczenia, niemniej powinieneś sprawę omówić z doradcą, by ustalić, jaki produkt będzie najbardziej odpowiedni biorąc pod uwagę Ciebie, potrzeby Twojej rodziny oraz okoliczności.

Terminowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia

Wybierasz początkową wysokość sumy ubezpieczenia na uzgodniony okres za stałą składkę miesięczna/roczną. Suma ubezpieczenia maleje co roku aż do końca okresu ubezpieczenia, kiedy to ochrona ustaje. Produkt nie generuje żadnych oszczędności.

Terminowe ubezpieczenie na życie z niezmiennym poziomem ochrony

Klient wybiera wysokość sumy ubezpieczenia na ustalony okres za stałą składkę miesięczną/roczną. Suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian przez cały okres ubezpieczenia, kiedy to cała ochrona ubezpieczeniowa ustaje. Produkt nie generuje żadnych oszczędności.

Terminowe ubezpieczenie na życie z opcją konwersji

Wybierasz początkową wysokość sumy ubezpieczenia na uzgodniony okres za składkę miesięczna/roczną. Suma ubezpieczenia oraz rodzaj polisy mogą być przekształcane w ramach parametrów podanych w polisie przez ubezpieczyciela. Jednakże, masz możliwość zmiany okresu i wysokości ubezpieczenia na podstawie stanu zdrowia określonego przez ubezpieczyciela w momencie wykupienia polisy. Wysokość należnej składki zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do polisy w oparciu o pierwotny stan zdrowia. Produkt nie generuje żadnych oszczędności.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Wybierasz sumę ubezpieczenia za stałą składkę miesięczną/roczną. Suma ubezpieczenia pozostaje niezmienna przez całe Twoje życie, a Ty możesz gromadzić inwestycję, albo zrealizować jej wartość wykupu dopóki polisa przedstawia sobą wartość inwestycyjną, albo Ty dalej opłacasz składki. Jeżeli polisa zachowa ważność do Twojego zgonu, nastąpi wypłata świadczenia w uzgodnionej wysokości.

Ochroń swoją rodzinę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, Ubezpieczenie na życie nie jest już takie drogie jak było kiedyś, a my, dopasujemy twoje potrzeby do jak najniższej ceny za Ciebie.