Ubezpieczenie na życie z ulgą podatkową

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UGLĄ PODATKOWĄ?

Jest to ubezpieczenie na życie zakwalifikowane do ulgi podatkowej na mocy art. 785 Ustawy o Konsolidacji Podatków z 1997r. W efekcie, jest to ubezpieczenie na życie zwolnione z opodatkowania. Znane jest też pod nazwą Terminowego Ubezpieczenia Emerytalnego.

Terminowe ubezpieczenie emerytalne występuje w 2 rodzajach.

Dla kogo indywidualne terminowe ubezpieczenie emerytalne jest odpowiednie

Dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą zawodową lub handlową, np. prawników, księgowych, cieśli lub rolników, z której dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl Załącznika D, Przypadek I i II.

Dla wszystkich na umowie o pracę bez funduszu emerytalnego, tzn. pracowników objętych systemem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, a nie będących członkami programu emerytalnego spółki (zakładowego funduszu emerytalnego).

Dla kogo indywidualne terminowe ubezpieczenie emerytalne członków zarządu jest odpowiednie

Dla Ciebie, jeśli jesteś dyrektorem spółki lub pracodawcą.

Dla Ciebie, jeśli uczestniczysz w grupowym zakładowym funduszu emerytalnym, a Twój pracodawca uruchomił grupowy dodatkowy program ubezpieczeń o dobrowolnie wnoszonej składce.

JAK DZIAŁA ULGA PODATKOWA

JAK DZIAŁA ULGA PODATKOWA
Składki wnoszone na indywidualne terminowe ubezpieczenie emerytalne członków zarządu kwalifikują się do ulgi podatkowej w postaci opodatkowania po właściwej dla spółek stawce, z zachowaniem pewnych ograniczeń. Nie ma tu żadnych implikacji, jeśli chodzi o świadczenia w naturze na rzecz poszczególnych dyrektorów czy pracodawców.

Składki wpłacane na indywidualne terminowe ubezpieczenie emerytalne kwalifikują się do ulgi podatkowej w postaci opodatkowania graniczną stopą podatkową, obowiązującą ubezpieczonego, z zachowaniem pewnych limitów.

Wypłata z polisy jest nieopodatkowana, jeśli zostaje przeznaczona na zaliczenie na poczet spadkowego zobowiązania podatkowego.

Ochroń swoją rodzinę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, Ubezpieczenie na życie nie jest już takie drogie jak było kiedyś, a my, dopasujemy twoje potrzeby do jak najniższej ceny za Ciebie.