Ubezpieczenie na poważne zachorowania

Ten produkt jest często powiązany z polisą ubezpieczenia na życie (z malejącą lub niezmienną sumą ubezpieczenia), ale można go wykupić niezależnie. Wypłata ustalonej sumy ubezpieczenia z polisy w związku z wystąpieniem określonego stanu chorobowego następuje w momencie postawienia diagnozy (z zastrzeżeniem postanowień i warunków polisy), nie po zgonie ubezpieczonego. Istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego powrotu do zdrowia, a mimo to ubezpieczony zachowuje wypłatę z polisy.

Jednocześnie, w przypadku polisy łączącej ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem na wypadek poważnej choroby, zgłoszenie ubezpieczycielowi i wypłata przezeń roszczenia z tytułu poważnej choroby nie eliminuje wypłaty dodatkowej dla ubezpieczonego po jego zgonie zgodnie z postanowieniami polisy.

ZALETY

Produkt daje dodatkowe zabezpieczenie wypłaty za życia ubezpieczonego, jeśli zapadnie na jedną z określonych chorób, zamiast po jego zgonie. Klient może spożytkować środki z wypłaty zgodnie z własnym uznaniem, o ile polisa nie została scedowana na kredytodawcę, ponieważ wówczas ubezpieczonemu przysługuje jedynie nadwyżka sumy ubezpieczenia nad niespłaconym saldem kredytu.

Tego rodzaju polisa jest często powiązana z ubezpieczeniem terminowym na życie z niezmienną sumą ubezpieczenia, a jeśli tak jest, może służyć za zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Jeżeli jednak polisa ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby zostaje wykupiona jako niezależny produkt, zwykle pozostaje niepowiązana z kredytem hipotecznym, toteż ubezpieczony może wykorzystać świadczenie w sposób, jaki uzna za właściwy. Świadczenie to jest wypłacane bez potrącenia podatku.

Ochroń swoją rodzinę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, Ubezpieczenie na życie nie jest już takie drogie jak było kiedyś, a my, dopasujemy twoje potrzeby do jak najniższej ceny za Ciebie.