Emerytury

Indywidualne Ubezpieczenie Emerytalne

Indywidualne ubezpieczenia emerytalne stworzone są z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą, pragnących zapewnić sobie źródło utrzymania na emeryturze. Jest całe mnóstwo brokerów ubezpieczeniowych i finansowych, najlepiej przygotowanych do zapoznania Cię z różnymi opcjami. W swej podstawowej postaci ubezpieczenia emerytalne są korzystnym podatkowo sposobem na budowanie oszczędności na czas emerytury.

Wypłaty z ubezpieczenia emerytalnego mogą być realizowane między wiekiem 60 do 75 lat.

Możliwości inwestowania jest wiele, dlatego możesz być tak agresywny lub tak konserwatywny, jak zechcesz. Możesz też zmienić rodzaj inwestycji, jeśli zmieni się Twoja sytuacja.

Ubezpieczenie emerytalne to plan emerytalny tworzony przez firmę ubezpieczeniową dla danej osoby. Jak sugeruje sama nazwa, nie ma tu składek, które by odprowadzał pracodawca, plan jest własnością osoby, która wnosi nań składki. Ten rodzaj produktu emerytalnego jest najbardziej odpowiedni dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Indywidualne ubezpieczenia emerytalne mogą też być odpowiednie dla pracowników zatrudnionych na umowę nie obejmującą programu emerytalnego (czyli nie ujętych przez pracodawcę w zakładowym funduszu emerytalnym), choć zależnie od szeregu czynników może się okazać, że indywidualne konto emerytalne [PRSA] będzie bardziej odpowiednie dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę. Porównanie IKE z indywidualnym ubezpieczeniem emerytalnym znajdziesz na stronie PRSA.

Ulga podatkowa

Składki wnoszone na indywidualny program emerytalny podlegają odliczeniu od dochodów danej osoby. Bieżąco obowiązujące maksymalne progi ulgi podatkowej są następujące:

Wiek
$Maksymalna ulga podatkowa jako % zarobków (NRE)
< 30
$15%
30 – 39
$20%
40 – 49
$25%
50 – 54
$30%
55 – 59
$35%
>60
$40%

Powyższe limity są dostępne do maksymalnej wysokości zarobków, wynoszącej 115.000 EUR za rok 2016*. Ponadto, niektórzy sportowcy zawodowi objęci są wyższą stawką, niezależnie od wieku.

Istnieje możliwość zaliczenia składek na indywidualne ubezpieczenie emerytalne wniesionych w bieżącym roku podatkowym na poprzedni rok podatkowy, o ile składki zostały wniesione nie później, niż do 31 października. Możliwe też jest przeniesienie ewentualnej nadwyżki wniesionych składek na następny rok dla uzyskania ulgi podatkowej w przyszłych latach.

*źródło Revenue.ie

W co mogę inwestować  w indywidualnym ubezpieczeniu emerytalnym?

Gama potencjalnych inwestycji w indywidualnym ubezpieczeniu emerytalnym z funduszem inwestycyjnym jest szeroka. Ponieważ ubezpieczenie jest Twoją wyłączną własnością, możesz mieć kontrolę nad własną strategią inwestycyjną, czego nie można powiedzieć o członkach zakładowego funduszu emerytalnego, dla których opcje inwestycyjne są ograniczone.

Indywidualne ubezpieczenie emerytalne jest oferowane i zarządzane przez firmę ubezpieczeniową. Koncentracja składek na jednym indywidualnym ubezpieczeniu emerytalnym może przynieść wyższą alokację i niższe opłaty. Z drugiej strony, pożądanym może być posiadać szereg ubezpieczeń u różnych ubezpieczycieli, jeśli istnieje szereg produktów inwestycyjnych, w które posiadacz indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego zechce zainwestować.

Ochroń swoją rodzinę przed nieoczekiwanymi zdarzeniami, Ubezpieczenie na życie nie jest już takie drogie jak było kiedyś, a my, dopasujemy twoje potrzeby do jak najniższej ceny za Ciebie.